Projecten & werkzaamheden


Onderstaand treft u een impressie van de werkzaamheden en de projecten waarbij wij betrokken zijn of zijn geweest.

Plaatsen staalconstructie
Plaatsen staalconstructie

Fruitbedrijf 't Kattevelt - Werkhoven

Sloop Nieuwbouw 


Opdrachtgever: J.C. Vernooij Holding BV


Projectmanagement van de vernieuwing van het Fruitbedrijf 't Kattevelt in Werkhoven. Bestaande uit de sloop van de bestaande opstallen en de nieuwbouw van het fruitbedrijf met een koelhuis van 3,5 miljoen kilo fruit, laaddocks, fruitteelt gedeelte met o.a. machineberging en vul- en wasplaats voor de gewasbeschermingsmiddelen.


Nieuwe situatie
Nieuwe situatie
Impressie
Impressie
Oude situatie
Oude situatie
Oude binnenzijde
Oude binnenzijde
Binnenzijde nieuwe roldeur, verwarming en kozijnen
Binnenzijde nieuwe roldeur, verwarming en kozijnen
Binnenzijde schoonmaken voor de spuiter
Binnenzijde schoonmaken voor de spuiter
Dak vernieuwd
Dak vernieuwd
Nieuwe situatie
Nieuwe situatie
Kantoorruimte
Kantoorruimte

Appelhof 8 & 10 - Deil

Revitalisering bedrijfspanden


Opdrachtgever: Bulckensteijn Beheer Deil BV & Bakony beheer & advies


Bakony heeft het volledige traject begeleid met betrekkening tot de aankoop en de revitalisering van de bedrijfspanden. Het oude pand is volledig gestript en opnieuw opgebouwd. Tevens is het pand opgedeeld in 4 verhuurbare eenheden. 


Projectmanagement (interim)


Opdrachtgevers:  o.a. woningcorporaties, beleggers, projectmanagement bureaus, zorginstellingen, en gemeenten


Bakony kan op projectbasis het projectmanagement voor ontwikkeling, herontwikkeling en bouwprojecten voor u verzorgen. De specialiteit zit in de voorfase om gezamenlijk met de eindgebruikers, omwonende, klankbordgroepen en overige belanghebbende te komen tot een gedegen ontwerp met draagvlak. Gelijktijdig wordt er op bestuurlijk, strategisch en tactisch niveau geschakeld om de voortgang in het project te houden en om men betrokken te laten zijn bij het project.   


Projectontwikkeling


Opdrachtgevers:  Investeerders 


Wij kunnen voor investeerders de projectontwikkeling van een locatie verzorgen. Specilisatie is woningbouw (maatschappelijk en commercieel) zowel in het koop als huursegment. Daarnaast hebben we veel ervaring in het ontwikkelen van zorgvastgoed.Woonruimte
Woonruimte
Woonruimte voor arbeidsmigranten
Woonruimte voor arbeidsmigranten

Verhuur & Beheer van onroerend goed

Particuliere verhuur & beheer van woningen in voornamelijk het hogere huursegment.


Opdrachtgever:  Bakony beheer & advies & investeerders


Bakony verzorgt de verhuur van woonruimten in de Betuwe. Dit betreffen panden van (particuliere) beleggers als ook de vastgoedportefeuille van Bakony. Met het beheer en verhuur wordt de opdrachtgever volledig ontzorgd. Zeker in een tijd dat steeds meer opdrachtgevers gaan beleggen in vastgoed. 


Verhuur & Beheer van bedrijfsmatig onroerend goed
Verhuur & Beheer van bedrijfsmatig onroerend goed
Verhuur & Beheer van bedrijfsmatig onroerend goed
Verhuur & Beheer van bedrijfsmatig onroerend goed
Verhuur & Beheer van bedrijfsmatig onroerend goed
Verhuur & Beheer van bedrijfsmatig onroerend goed
Verhuur & Beheer van bedrijfsmatig onroerend goed
Verhuur & Beheer van bedrijfsmatig onroerend goed
Verhuur & Beheer van bedrijfsmatig onroerend goed
Verhuur & Beheer van bedrijfsmatig onroerend goed
Verhuur & Beheer van bedrijfsmatig onroerend goed
Verhuur & Beheer van bedrijfsmatig onroerend goed
Verhuur & Beheer van bedrijfsmatig onroerend goed
Verhuur & Beheer van bedrijfsmatig onroerend goed

Verhuur & Beheer van bedrijfsmatig onroerend goed

Verhuur & beheer van bedrijfpanden en kantoren.


Opdrachtgever:  Bulckensteijn Beheer Deil BV 


Bakony verzorgt namens de opdrachtgever de verhuur en het beheer uit van het bedrijfsmatig onroerend goed. Op deze wijze wordt de opdrachtgever ontzorgd en verlopen de eerste contacten in de beheerfase via Bakony.

Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Oude situatie
Oude situatie
Bouwrijp maken
Bouwrijp maken
Ruwbouw
Ruwbouw
Ruwbouw
Ruwbouw
Afbouw
Afbouw
Afbouw
Afbouw
Afbouw
Afbouw
Afbouw
Afbouw
Oplevering
Oplevering
Oplevering
Oplevering

Gelddijk - Culemborg

Herstructurering - projectmanagement 


Opdrachtgever:  KleurrijkWonen


Voor deze herstructurering het volledige proces doorlopen tot aan start bouw. De ontwikkeling betreft de sloop van 27 woningen en 37 garageboxen. Op deze locatie worden 29 Zeer Energie Zuinige woningen (ZEN-woningen) terug gebouwd. Bijzondere aan dit project was de zware vervuiling in de bodem waardoor er een bodemsaneringtraject is doorlopen met de provincië.


Oude wijk voorafgaande de herstucturering
Oude wijk voorafgaande de herstucturering
Nieuwe buitenruimte (bewonersparticipatie)
Nieuwe buitenruimte (bewonersparticipatie)
Nieuwe openbare ruimte
Nieuwe openbare ruimte
Verdekt gesitueerde parkeerplaatsen
Verdekt gesitueerde parkeerplaatsen
Verdekt gesitueerde parkeerplaatsen
Verdekt gesitueerde parkeerplaatsen
Plantsoen gelegen tussen fase 2 en fase 3
Plantsoen gelegen tussen fase 2 en fase 3
Vogelelement boven voordeur afkomstig uit sloopflat
Vogelelement boven voordeur afkomstig uit sloopflat
Nieuwe wijk Achter de Poort
Nieuwe wijk Achter de Poort

Achter de Poort Culemborg (Masterplan)

Herstructurering - projectontwikkeling - projectmanagement 


Opdrachtgever:  KleurrijkWonen

298 woningen sloop

216 woningen nieuwbouw


De wijk Achter de Poort in Culemborg scoorde slecht in de leefbaarheidsmonitor, tevens voldeden de woningen zowel technisch als woontechnisch niet meer aan de huidige eisen. Samen met de Gemeente Culemborg heeft er een herstuctuering plaatsgevonden waarbij ook de openbare ruimte onderdeel van was. als initiatiefnemer viel ook het gemeentelijke deel (o.a. bouw- en woonrijp maken en herinrichten stratenplan) onder de verantwoording van de initiatiefnemer middels een speciale overeenkomst. In het masterplan is een aparte grondexploitatie gevoerd in samenwerking met de gemeente. In totaal zijn er 298 woningen gesloopt en 146 huurwoningen en 70 koopwoningen gebouwd in 4 bouwfases. Door goede communicatie, voorlichting, wijkbijeenkomsten en bewonersvertegenwoordigers zijn alle procedures (zoals het bestemmingsplan) zonder geen enkele ingediende zienswijze doorlopen.  


Nieuwbouw appartementen
Nieuwbouw appartementen
Nieuwbouw beneden-bovenwoningen
Nieuwbouw beneden-bovenwoningen
Oude situatie
Oude situatie
Oude situatie
Oude situatie
Oude situatie
Oude situatie

Achter de Poort (Fase 1) Culemborg

Herstructurering - projectontwikkeling - projectmanagement 


Opdrachtgever:  KleurrijkWonen

77 woningen sloop

58 woningen nieuwbouw (18 Bebo; 14 Egw; 26 App)


Voortvloeiend uit het masterplan is er een projectrealisatieovereenkomst opgesteld voor fase 1 met de Gemeente. In deze eerste fase zijn de woningen  gesloopt. In deze fase is er een gecombineerde uitvraag uitgezet op basis van een programma van eisen zijn aannemers gevraagd voor een planpresentatie van 14 conceptuele woningen en 44 woningen volgens de BIM systematiek. Op basis van de diverse planpresentaties is het werk gegund op basis van EMVI aan Reinbouw BV uit Dieren. Uitgangspunt was dat na iedere fase het werk geevalueerd werd en op basis van de evaringen en het advies van de kostendeskundige het plan "gekopieerd" kon worden naar de vervolgfases 2 en 3. Uiteindelijk zijn veel oorsponkelijke bewoners teruggekeerd naar  de nieuwbouw.


Nieuwbouw appartementen
Nieuwbouw appartementen
Nieuwbouw eengezinswoningen
Nieuwbouw eengezinswoningen
Oude situatie
Oude situatie

Achter de Poort (Fase 2) Culemborg

Herstructurering - projectontwikkeling - projectmanagement 


Opdrachtgever:  KleurrijkWonen

59 woningen sloop

50 woningen nieuwbouw (24 Egw; 26 App)


In navolging van fase 1 is fase 2 opgestart tussen de fases zat een rustperiode voor de wijk maar ook om de oorspronkelijke bewoners de tijd te geven te kunnen verhuizen naar een nieuwbouw woning in fase 1. Door deze aanpak hebben we nauwelijks wisselwoningen uit het reguliere huursegment onttrokken. Veel bewoners konden in 1 keer verhuizen van een sloopwoning direct naar een nieuwbouwwoning. Na de evaluatie van fase 1 is er met de Gemeente een nieuwe projectrealisatieovereenkomst en met de Reinbouw BV een nieuwe realisatieovereenkomst gesloten. In deze fase zijn 13 vrije sector huurwoningen ontwikkeld (boven de liberalisatiegrens). Deze 13 woningen zijn toegewezen aan bewoners van buiten de wijk.

Nieuwbouw appartementen
Nieuwbouw appartementen
Nieuwbouw eengezinswoningen
Nieuwbouw eengezinswoningen
Oude situatie
Oude situatie
Oude situatie
Oude situatie

Achter de Poort (Fase 3) Culemborg

Herstructurering - projectontwikkeling - projectmanagement 


Opdrachtgever:  KleurrijkWonen

101 woningen sloop

50 woningen nieuwbouw (24 Egw; 26 App) waarvan 40 koop. 


In navolging van de vorige fases zat een rustperiode voor de wijk maar ook om de oorspronkelijke bewoners de tijd te geven te kunnen verhuizen naar een nieuwbouw woning in fase 2. Fase 3 bestond uit de grootste opgave herhuisvesting van de bewoners en tevens gaf deze fase ook civieltechnisch de meeste uitdagingen door het veranderen van het wegenplan. In fase 3 zijn maas liefst 40 woningen verkocht. Het volledige verkooptraject opgestart samen met de makelaar. Veel van deze koopwoningen zijn verkocht aan bewoners uit of in de directe omgeving van Culemborg. Reinbouw BV heeft ook deze fase gerealiseerd, civieltechnische uitvoering was in handen van Jos Scholman Infra BV.

Bijzonder was de opgraving tijdens het bouwrijp maken van een 75mm tankganaat uit de tweede wereld oorlog. Samen met de Gemeente en de Explosieve Opruimings Dienst de veiligheidsprotocollen doorlopen voor het veiligstellen en op een afgelegen locatie de granaat gecontroleerd tot ontploffing gebracht. 

Nieuwbouw o.a. levensloopbestendige woningen
Nieuwbouw o.a. levensloopbestendige woningen
Oude situatie
Oude situatie
Oude situatie
Oude situatie

Achter de Poort (Fase 4) Culemborg

Herstructurering - projectontwikkeling - projectmanagement 


Opdrachtgever:  KleurrijkWonen

61 woningen sloop

58 woningen nieuwbouw (51 Egw; 5 LLB, 2 GSW) waarvan 29 koop.


Fase 4 was uniek en niet te vergelijken met de vorige 3 fases. Het betrof 61 oude grondgebonden eengezinswoningen en een aantal oude duplexwoningen. Ook was er sterke samenhang tussen de huidige bewoners en lag fase 4 anders gepositioneerd in de wijk. In deze fase hebben een verkooptraject doorlopen waarvan er uiteindelijk 50% is verkocht. Qua woningen zijn er diverse types gerealiseerd van eengezinswoningen (5,1 en 5,4), Levensloopbestendige woningen, seniorenwoningen, woning met werken aan huis. Lopende het project kwam er een verzoek om een gehandicapte unit te plaatsen bij een nieuwbouwwoning vanuit de gemeente. Dit verzoek is afgewezen en de gehandicaptewoning is

geïntegreerd in het plan. 

De realisatie is uitgevoerd in bouwteam verband door van Arnhem Bouwgroep BV. De civieltechnische uitvoering was in handen van Harteman Infra BV. Opvallend was dat veel koopwoningen zijn verkocht aan bewoners uit de Utrechtse woningmarkt regio. 

Met de bewoners is uiteindelijk op basis van bewonersparticipatie het plantsoen ingericht. 

Appelhof 9

Bedrijventerrein Appelhof Deil

Beheer van bedrijfsmatig onroerend goed.


Opdrachtgever:  Bulckensteijn Beheer Deil BV


Bakony verzorgt het beheer van de bedrijfspanden voor de eigenaar. Voor de eerste vragen komen de huurders van de panden eerst bij Bakony terecht. Deze vragen kunnen divers zijn, maar ook een defect of een storing. 


Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Verkaveling
Verkaveling

2^1 kapwoningen Táta Hongarije

Projectontwikkeling & advies buitenland.


Opdrachtgever:  Particuliere Hongaarse investeerder

24 woningen nieuwbouw


Ten noorden van de historische stad Táta vindt op een heuvel de ontwikkeling plaats van vier en twintig 2^1 kap woningen. Deze woningen zijn bestemd voor de Hongaarse maar ook de Europeesche markt. Bakony heeft met name de Hongaren met adviezen bijgestaan om een goed product neer te zetten wat geschikt is voor de west europeesche markt.


Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Impressie

Appartementen Táta Hongarije

Projectontwikkeling & advies buitenland.


Opdrachtgever:  Particuliere Hongaarse investeerder


Aan de rand van de historische stad Táta wordt een kleinschalige uitbreidingswijk gerealiseerd. De appartementen die hier gerealiseerd worden zijn bestemd voor de Hongaarse markt. Bakony heeft met name de Hongaren met adviezen bijgestaan om een goed product neer te zetten wat geschikt is voor de west europeesche markt.


Kindervakantiepark

Kindervakantiepark Cuha-Tábor Bakonybánk Hongarije

Projectontwikkeling & advies & beheer buitenland.


Opdrachtgever:  Stichting Samaritanus Alapitvany Tatabánya

Nieuwbouw hoofdgebouw inclusief keuken en sanitair, vakantiehuisjes en diverse ondersteunende gebouwen.   


Op vrijwillige basis namens de Hongaarse stichting verantwoordelijk voor de realisatie en beheer van kindervakantiepark Cuha-Tábor. Grondaankoop was in 2001 waarna de bouw gestart is in 2005 met vrijwilligers. Betrokken geweest bij het ontwerp, de coordinatie van bouwmaterialen uit Hongarije, Duitsland en Nederland. Maandelijks afgereist om het project te begeleiden en om zelf mee te bouwen. Hoofdgebouw heeft een capaciteit van circa 250 personen (grootkeuken, sanitair en doucheruimten). Op dit moment zijn er in de huisjes 100 slaapplaatsen beschikbaar. 

In de zomer worden hier kostenloos kindervakanties aangeboden aan kinderen uit achterstandsgezinnen. Bijzonder was de opening door de Minister van Sociale Zaken van Hongarije in 2009. Laatste jaren belast met het onderhoud en beheer van het park. 


Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Locatie
Locatie
Bouwrijp maken
Bouwrijp maken
Voorgevel
Voorgevel
Voorgevel
Voorgevel
Achtergevel
Achtergevel
Achtergevel
Achtergevel
Achtergevel
Achtergevel
Zijgevel
Zijgevel

Lage Giessen Hoornaar

Inbreiding - projectontwikkeling - projectmanagement


Opdrachtgever:  KleurrijkWonen 

4 Levensloopbestendige nieuwbouwwoningen 


In de dorpskern van Hoornaar ook bekend als "de kruising" is een inbreidingslocatie herontwikkeld. Bijzonder aan dit project was dat er maar liefst 2 CPO projecten bij betrokken waren. Het project is ontwikkeld voor Van den Heuvel Projectontwikkeling. Voor KleurrijkWonen zijn hier 4 levensloopbestendige woningen gerealiseerd. Samen met Bouwonderneming Den Dunnen BV zijn de levensloopbestendige BENG woningen ontwikkeld.  


Nieuwbouw 12 levensloopbestendige woningen
Nieuwbouw 12 levensloopbestendige woningen
Impressie 12 levensloopbestendige woningen
Impressie 12 levensloopbestendige woningen
Impressie 12 levensloopbestendige woningen
Impressie 12 levensloopbestendige woningen
Impressie 12 levensloopbestendige woningen
Impressie 12 levensloopbestendige woningen
Oude situatie, zorgwoningen met een beheerder
Oude situatie, zorgwoningen met een beheerder
Start sloop van de beheerderswoning en ontmoetingsruimte
Start sloop van de beheerderswoning en ontmoetingsruimte
Training van reddingshonden op het slooppuin
Training van reddingshonden op het slooppuin
Fundering fase 1 en de sloopwoniningen fase 2 daarachter
Fundering fase 1 en de sloopwoniningen fase 2 daarachter
Kappen leggen
Kappen leggen

Buiten de Poort Fase 1 Asperen

Herstructurering - projectontwikkeling - projectmanagement 


Opdrachtgever:  KleurrijkWonen 

26 appartementen en 1 gemeenschapsruimte sloop

12 Levensloopbestendige woningen nieuwbouw


In de eerste uitbreidingswijk buiten de oude kern van Asperen is een woonservicezone gerealiseerd. In deze zone is de supermarkt, huisarts, apotheek, zorg, brede school en de het dorpshuis gevestigd. Het voormalige service seniorenflat voldeed woontechnisch en installatietechnisch niet meer. Op de locatie is een nieuw plan ontwikkeld, echter kwamen er ook bezwaren uit de omgeving. De bezwaren zijn door de Raad van State behandeld. Om het project niet teveel vertraging te laten oplopen is het project opgedeeld in fase 1 (grondgebonden woningen) en fase 2 (28 appartementen) de bezwaren waren met name gericht op de appartementen.


Bijzonder in dit project was het herhuisvesten van bewoners op zeer hoge leeftijd (90+). In dit project is het gehele traject samengewerkt met de huurdersbelangenvereniging, bewonerscommissie, WMO-raad en het buurtcontactpersoon. 


Door het opdelen van het project kon er voorkomen worden dat bewoners 2x moesten verhuizen, bewoners zijn nu direct van de oud bouw naar de nieuwbouw verhuisd. De bewoners hebben volledige inspraak gehad. Het ontwerpproces was een intensieve samenwerking met de bouwer Ouwehand Bouw Gorinchem BV die zich goed kon verplaatsen in deze specifieke doelgroep. 


Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Nieuwbouw achterzijde
Nieuwbouw achterzijde
Nieuwbouw lage gedeelte
Nieuwbouw lage gedeelte
Nieuwbouw lage gedeelte
Nieuwbouw lage gedeelte
Impressie galerij en balkon
Impressie galerij en balkon
Gebouw komt uit de steigers
Gebouw komt uit de steigers
In aanbouw metselwerk
In aanbouw metselwerk
Prefab casco
Prefab casco
Aanbrengen van de warmtebronnen
Aanbrengen van de warmtebronnen
Bouwterrein
Bouwterrein
Circulaire sloop
Circulaire sloop
Circulaire sloop
Circulaire sloop
Oude sloopwoningen
Oude sloopwoningen
Oude sloopcomplex
Oude sloopcomplex

Buiten de Poort Fase 2 Asperen

Herstructurering - projectontwikkeling - projectmanagement 


Opdrachtgever:  KleurrijkWonen 

26 appartementen sloop

28 BENG appartementen nieuwbouw


Nadat Buiten de Poort fase 1 was afgerond speelde het bezwaar nog tegen de appartementen van het project Buiten de Poort fase 2. De Raad van State heeft positief beslist waardoor het project kon worden opgestart. Lopende het bezwaar was het oude gebouw circulair gesloopt door A. van Liempd sloopwerken. Hierdoor hebben veel materialen van het oude gebouw een nieuwe bestemming gekregen. 


Samen met de bouwer Ouwehand Bouw Gorinchem BV is het gebouwd ontworpen vanaf een a4'tje. Qua uitstraling was er nog een horde te nemen met de welstand om het gebouw goed in de ruimte te passen met behoud van het dorpse karakter.  


De appartementen zijn Bijna Energie Neutraal uitgevoerd d.m.v. een warmtepomp op bodemlus en goede isolatie. Technisch was het een uitdaging om 3 verschillende plattegrondindelingen te maken gebasseerd op dezelfde schachtindelingen. Hierdoor is het gelukt om straat- en tuingericht wonen mogelijk te maken.

Impressie
Impressie
Oude situatie
Oude situatie
Oude situatie loods
Oude situatie loods
Sloop bedrijfsopstal
Sloop bedrijfsopstal
Ruwbouw
Ruwbouw
Ruwbouw gereed
Ruwbouw gereed
Oplevering
Oplevering
Sleuteloverdracht
Sleuteloverdracht
Nieuwe situatie
Nieuwe situatie

Willem  de Zwijgerweg 72 Geldermalsen

Inbreiding - projectontwikkeling - projectmanagement


Opdrachtgever:  BetuwsWonen

Eindgebruiker: Zorginstelling Prezzent 

15 appartementswonen in 1 zorggebouw nieuwbouw


De locatie betrof een voormalige bedrijfwoning met daarachter bedrijfsloodsen in een woongebied. Deze locatie is bestemmingsplantechnisch omgezet van een bedrijfsbestemming naar een maatschappelijke bestemming. De bestaande bedrijfswoning is verbouwd (straatbeeld) de achterliggende bedrijfsloodsen zijn gesloopt en vervangen voor nieuwbouw. Het pand bied nu ruimte voor een kleinschalige woonvorm die volledig voldoet aan de eisen van scheiden van wonen en zorg. Tevens zijn een gemeenschappelijke ruimte en nachtwacht gerealiseerd. In deze locatie wordt intramurale zorg verleend. Tevens wordt vanuit deze locatie de ambulante zorg verleend. Bijzonder was de inpassing van dit project naast een nog bestaande bedrijfsbestemming. Voor de bezwaren is een Raad van State procedure doorlopen. Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Bouwkavel tijdens aankoop grond
Bouwkavel tijdens aankoop grond
Ruwbouw
Ruwbouw
Dakkappen
Dakkappen
Uit de steigers
Uit de steigers
Oplevering
Oplevering
Oplevering
Oplevering

Notendreef Asperen

Uitbreiding - projectontwikkeling - projectmanagement


Opdrachtgever:  KleurrijkWonen 

13 eengezinswoningen nieuwbouw


In Asperen vond een uitbreiding plaats van het uiitleggebied "de Eng". Na een studie en een package deal was het oorspronkelijke plan om appartementen te realiseren. Lopende het project waren er twee bezwaren tegen de appartementen op deze locatie 1. de appartementen staan te ver van de bestaande voorzieningen af waardoor het voor ouderen onaantrekkelijk product is en 2. bestemmingsplantechnische waren er ook bezwaren. Vandaar dat het plan is omgezet naar 13 eengezinswoningen. Een bijzonderheid was een ontsluiting van de achterliggende koopwoningen. 


Impressie
Impressie
Oude situatie
Oude situatie
Ruwbouw
Ruwbouw
Oplevering
Oplevering
Oplevering - koopwoning
Oplevering - koopwoning
Oplevering
Oplevering
Nieuwe situatie
Nieuwe situatie

Spijkse Kweldijk Spijk (Gld)

Herstructurering - projectontwikkeling - projectmanagement 


Opdrachtgever:  KleurrijkWonen 

12 sloop (waarvan 1 koopwoning)

11 woningen nieuwbouw (5 eengezins; 5 levensloopbestendig en 1 koopwoning. 


In het dorp Spijk was behoefte aan eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen. Hiervoor zijn 12 oude eengezinswoningen gesloopt waarvan 1 koopwoning. Met de eigenaren van deze koopwoning is een bijzondere constructie uitgevoerd. De eigenaar is niet uitgekocht maar heeft zijn woning in het plan ingebracht. Vervolgens is er op zijn kavel een nieuwe woning gebouwd passend binnen het plan. 

Oplevering
Oplevering
Impressie
Impressie
Impressie
Impressie
Ruwbouw
Ruwbouw
Ruwbouw
Ruwbouw
Ruwbouw
Ruwbouw
Sleuteloverdracht aan Chapeau LingeErf
Sleuteloverdracht aan Chapeau LingeErf
Oplevering
Oplevering

Aardbeivlinder Tiel

Uitbreiding - projectontwikkeling - projectmanagement


Opdrachtgever:  KleurrijkWonen & Chapeau Woonkring LingeErf

10 appartenmenten nieuwbouw

16 appartementen nieuwbouw voor cliënte Chapeau LingeErf

1 gemeenschappelijke ruimte inclusief slaapwacht en kantoor. 


Binnen uitbreidingswijk Passewaay 'buurt 7' is op een prominente hoek complex Aardbeivlinder gerealiseerd. Vanuit het stedenbouwkundig ontwerp lag de typering al vast namelijk kleine appartementen. Chapeau Woonkring LingeErf was een ouder initiatief voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De ouders waren verenigd in een vereniging, en waren reeds jaren in verschillende gemeenten bezig om het initiatief van de grond te krijgen. Op dat moment diende deze uitbreiding zich aan, in dezelfde periode kwam er een samenwerking met Chapeau Woonkringen tot stand. Hierdoor was er borging qua zorgverlening en financiën. Samen met de ouders is de woonkring ontworpen, waarbij ook plaats is voor een gemeenschappelijke ruimte, kantoor en nachtwacht. Per zorgcluster kunnen er maximaal 16 cliënten gebruik maken van de zorg vandaar dat de bovenste appartementen regulier zijn verhuurd. Meer informatie over de Chapeau Woonkring LingeErf >>klik hier<<

Homburg 3 Beesd (tandartspraktijk)
Homburg 3 Beesd (tandartspraktijk)

Homburg 3 Beesd - Tandartspraktijk

Projectontwikkeling & projectmanagement


Opdrachtgever:  BetuwsWonen en Tandartsenpraktijk van West B.V.

Nieuwbouw tandartspraktijk 


Nog voor de vernieuwde Woningwet is er in Beesd naast de reeds bestaande huisartsenpraktijk, een tandartspraktijk gerealiseerd. Hierdoor ontstond er een zorgzone in Beesd. Door de toevoeging van deze moderne praktijk waar naast tandarts ook de

kaakchirurg, en orthodontist allemaal in pand tesamen gebracht. 


Nieuwe situatie (kantoor gedeelte)
Nieuwe situatie (kantoor gedeelte)
Nieuwe situatie (dagbesteding)
Nieuwe situatie (dagbesteding)
Oude situatie
Oude situatie

Gerdina's Hof 15-17 Geldermalsen

Herbestemming bedrijfspand 


Opdrachtgever:  Woningbouwver. Volkshuisvesting Geldermalsen

Herbestemming bedrijfspand


Tegen een bestaande woonwijk stond een bedrijfspand bestaande uit kantoren en opslagruimten. Het huidige pand is geschikt gemaakt voor “Dagactiviteitencentrum de Linge-oever” hier worden mensen met een beperking een dagbesteding aangeboden o.a. het bakken van taarten. Het pand was echter te groot voor alleen het dagactiviteitencentrum vandaar dat er aan de voorzijde kantoorruimte is gerealiseerd voor Kinderopvang Rivierenland.


Impressie
Impressie
Ruwbouw
Ruwbouw
Ruwbouw
Ruwbouw
Ruwbouw
Ruwbouw
Afbouw
Afbouw
Oplevering
Oplevering

Grote Vos Tiel

Uitbreiding - projectontwikkeling - projectmanagement


Opdrachtgever:  Stichting Volkshuisvesting Tiel

14 levensloopbestendige appartementen nieuwbouw


Binnen uitbreidingswijk Passewaay 'buurt 7' zijn 14 ruime appartementen aan de Grote Vos gerealiseerd. Deze appartementen waren een vervolg op de reeds eerdere gebouwde appartementen aan de Kleine Vos. Hierdoor sluit de architectuur aan op de omgeving maar deze appartementen zijn wel levensloopbestendig gebouwd.


Opgeleverd
Opgeleverd
Impressie
Impressie
Ruwbouw
Ruwbouw
Ruwbouw
Ruwbouw

Broekgraaf fase 1 Leerdam 

Uitbreiding - projectontwikkeling - projectmanagement


Opdrachtgever:  KleurrijkWonen

20 eengezinswoningen nieuwbouw


Binnen uitbreidingswijk Broekgraaf 'fase 1' zijn 20 nieuwe eengezinswoningenvan het 'BaseHome' concept van KlokWonen. Deze fase betrof de eerste fase waardoor de woningen werkelijk midden in het weiland werden gebouwd. Dit bracht destijds wat teweeg voor het tijdig aansluiten van de nutsvoorzieningen. Uiteindelijk waren de woningen bij oplevering allemaal aangesloten en lag er een nette bouwstraat voor de woningen. 


Impressie
Impressie
Ruwbouw
Ruwbouw
Opgeleverd
Opgeleverd

Notenboomstraat Schelluinen 

Uitbreiding - projectontwikkeling - projectmanagement


Opdrachtgever:  KleurrijkWonen

6 levensloopbestendige woningen nieuwbouw


Aan de Kerkweg in Schelluinen heeft een kleinschalige uitbreiding plaatsgevonden van huur- en koopwoningen. Dit betreft een project turn-key afname van 6 nieuwbouwwoningen van de ontwikkelaar Herkon die gelijktijdig ook koopwoningen heeft ontwikkeld. Bijzonder was de separate aangelegde bouwweg buiten het dorp om, via de aanwezige rioolzuivering het was niet mogelijk dat bouwverkeer via de smalle straatjes van het dorp kon aanrijden. 


Brandweerkarzerne - Geldermalsen
Brandweerkarzerne - Geldermalsen
Schetsplan
Schetsplan

Brandweerkarzerne Geldermalsen

Haalbaarheidsonderzoek


Opdrachtgever:  Stichting Kinderopvang Rivierenland


Door de nieuwbouw van de nieuwe brandweerkarzerne in Geldermalsen van de oude locatie overbodig geworden. Met name gezien de demografie en de vraag was deze locatie geschikt voor een tijdelijke extra capaciteit. Het betrof een haalbaarheidsonderzoek wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een tijdelijke opvanglocatie kinderopvang. 


Voorgevel
Voorgevel
Achtergevel
Achtergevel
Plattegrond
Plattegrond

Lekdijk 354 Nieuw-Lekkerland

Haalbaarheidsonderzoek


Opdrachtgever:    Woningbouwver. Nieuw-Lekkerland


De Woningbouwvereniging was een pand aangeboden om om te bouwen tot woonruimte. Hiervoor een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Met een onderbouwing bouwkundig en financieel dat het uiteindelijk niet maatschappelijk verantwoord is om te investeren in het pand. Opdrachtgever heeft uiteindelijk afgezien van de aankoop. 


Opgeleverd
Opgeleverd
Opgeleverd
Opgeleverd
Oude situatie
Oude situatie

Boerenstraat 48 Culemborg

Sloop- nieuwbouw


Opdrachtgever:  BetuwsWonen & RIBW 

6 appartementen met zorg op afstand incl. algemene ruimten


Op de markante hoek van de Boerenstraat in Culemborg tegen het centrum is deze nieuwe woonvorm ontwikkeld. De rest van de sociale huurwoningen hadden een facelift gehad. Op de markante hoek is een oude woning gesloopt en een nieuwe woonvorm ontwikkeld voor 6 cliënten. De bewoners maken gebruik van de zorg van de RIBW die is geconcentreerd in de wijk Parijsch Culemborg. 


Opgeleverd
Opgeleverd
Onthulling van het Rijksmonument Graaf Egbert
Onthulling van het Rijksmonument Graaf Egbert
Schets
Schets
Impressie voorgevel
Impressie voorgevel
Impressie achtergevel
Impressie achtergevel
Oude foto waarop de restauratie is gebaseerd
Oude foto waarop de restauratie is gebaseerd
Oude foto
Oude foto
Oude situatie
Oude situatie
Oude voorgevel
Oude voorgevel
Panden gestript m.u.v. de monumentale elementen
Panden gestript m.u.v. de monumentale elementen
Poortgebouw zonder timpaan
Poortgebouw zonder timpaan
Poortgebouw zonder timpaan
Poortgebouw zonder timpaan
Aanbrengen nieuwe timpaan
Aanbrengen nieuwe timpaan
Ruwbouw
Ruwbouw
Uitbreiding achterzijde
Uitbreiding achterzijde
Poortgebouw met nieuwe timpaan
Poortgebouw met nieuwe timpaan

Veerweg Culemborg

Restauratie en uitbreiding monumentale arbeiderswoningen. 


Opdrachtgever:  BCW Culemborg

13 monumentale arbeiderswoningen waarvan 2 poortwoningen. 


Aan de haven in Culemborg staat het oudste sociale woningbezit van Culemborg. De arbeiderswoningen met bijbehorend poortgebouw dateert uit 1875. Oorspronkelijk behoorde deze woningen toe aan de achtergelegen jeneverstokerij. In begin jaren 30 van de vorige eeuw vestigde er een sigarenfabriek die eerst in het centrum aanwezig was. Uit die tijd stamt de reclame muurschildering van “de graaf Egbert sigaren’ die pontificaal prijkt als men via de veerpont van Schalkwijk naar Culemborg vaart.


In 1984 hadden er werkzaamheden plaatsgevonden waardoor alle veel monumentale elementen verloren zijn gegaan. Het Poortgebouw (die vroeger toegang bood tot de achterliggende fabriek) en de voorgevel waren gemeentelijk monument, de bijzondere muurschildering is zelfs rijksmonument. De woningen waren dusdanig slecht dat er een plan gemaakt moest worden voor de instandhouding. Uiteindelijk is aan de hand van historische foto’s de voorgevel en het poortgebouw met goedkeuring van de diverse commissies teruggebracht naar 1875. Doordat aan de achtergevel in 1984 waas gesloopt had deze geen monumentale status meer. Dit bood de kans om de woningen een update te geven qua isolatie maar ook qua uitbreiding van het woonoppervlak. De moderne achterkant is gekoppeld aan de historische voorgevel. Ter gelegen van de restauratie heeft journalist en tekstschrijver Bram van Schaik het boek geschreven ‘Kroniek van de Veerweg in Culemborg 1875-2025’ Hierin staat de geschiedenis van de woningen beschreven en geïllustreerd met veel foto’s (ook van de laatste restauratie).


Opgeleverd
Opgeleverd
Bouwkavel na sloop
Bouwkavel na sloop
Sloopwoningen
Sloopwoningen
Sloopwoningen
Sloopwoningen

Kornelis van Wijnenstraat Rhenoy

Herstructurering - projectontwikkeling - projectmanagement 


Opdrachtgever:  Woningbouwver. Volkshuisvesting Geldermalsen

8 woningen sloop

12 woningen nieuwbouw


Rhenoy was een van de eerste herstructureringen op deze locatie zijn 8 oude woningen gesloopt. Hiervoor in de plaatst zijn 12 nieuwe woningen gebouwd. De 6 benedenwoningen zijn levensloopbestendige woningen, de 6 bovenwoningen zijn eengezinswoningen. Bijzonder in dit project was dat er tijdens de bestemmingsplanwijziging er een bezwaarmaker was met betrekking tot spuitcirkels rondom fruitboomgaarden. Destijds werd hier verschillend binnen Nederland mee opgegaan. Uiteindelijk heeft de rechter bepaald dat er juist is gehandeld waardoor er gestart kon worden met de bouw.

Impressie
Impressie
Ruwbouw
Ruwbouw
Afbouw
Afbouw
Oplevering
Oplevering

Lingeweg - Heuvellaan Geldermalsen

Herstructurering - projectontwikkeling - projectmanagement 


Opdrachtgever:  Woningbouwver. Volkshuisvesting Geldermalsen

16 duplex woningen sloop

15 woningen nieuwbouw koopwoningen


In de Rivierenbuurt in Geldermalsen stonden de oudste duplexwoningen (Heuvellaan) van het bezit. Bijzonder was de grote moestuin achter deze duplexwoningen. Op deze locatie zijn 15 koopwoningen ontwikkeld inclusief parkeren op een mandelig terrein. Dit project maakte onderdeel uit van een totale wijkaanpak Rivierenbuurt. Bestaande woningen zijn gerenoveerd en een andere deel (Rijnstraat) is ook gesloopt en vervangen voor nieuwbouw.


Impressie
Impressie
Impressie vogelvlucht
Impressie vogelvlucht
Bouwbord
Bouwbord
Ruwbouw
Ruwbouw
Ruwbouw
Ruwbouw
Ruwbouw
Ruwbouw
Afbouw
Afbouw
Afbouw
Afbouw
Modelwoning
Modelwoning
Modelwoning
Modelwoning
Opgeleverd
Opgeleverd
Opgeleverd
Opgeleverd

Rijnstraat Geldermalsen

Herstructurering - projectontwikkeling - projectmanagement 


Opdrachtgever:  Woningbouwver. Volkshuisvesting Geldermalsen

25 woningen sloop

65 appartementen nieuwbouw (31 koop, 34 huur)


Dit project maakte onderdeel uit van een totale wijkaanpak Rivierenbuurt. Bestaande woningen zijn gerenoveerd en een andere deel (Lingeweg) is ook gesloopt en vervangen voor nieuwbouw. Dit project betrof de sloop van 25 oude eengezinswoningen en de nieuwbouw van 65 appartementen verdeeld over 4 woongebouwen met een mix van 31 koopappartementen en 34 huurappartementen. Aansluitend is de omgeving aangelegd met uit het zicht parkeren doormiddel van een grondwal, wadi, groen en bruggentjes. Om het goed te laten functioneren is er een hoofd Vereniging van Eigenaren opgericht met 5 deel VvE’s.Copyright © Bakony beheer & advies 2022 all rights reserved

Ondernemingsgegevens:

Bankrekeningnummer:             NL24 RABO 0337 7219 04 

BTW-nummer:                          NL0019.27442.B.90

KvK-nummer:                           73938009